پشتیان گیری از هارد دیسک و اطلاعات مهم بخش اولیه پیشگیری از نیازمند شدن به ریکاوری اطلاعات مهم می باشد. در صورت مشاهده شدن علائم شروع خرابی هارد دیسک خود می توانید با ارسال آن به مرکز بازیابی اطلاعات آی بیت علاوه بر سنجش سلامت آن، اطلاعات هارد دیسک معیوب خود را با همان پارتیشن بندی و اطلاعات موجود به هارد دیسک سالم انتقال دهید.

تماس با ما

جهت ارسال هارد دیسک خود برای تست سلامت و تهیه نسخه پشتیبان با ما تماس بگیرید:

۰۱۳-۳۳۲۴۶۵۱۵