آدرس:

گیلان – رشت – خیابان لاکانی – خیابان عطا آفرین – نبش بنبست هفتم -مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات آی بیت

کد پستی: ۴۱۴۳۷۸۶۱۴۹

شماره تماس:

۰۱۳-۳۳۲۴۶۵۱۵

مهندس همایون حسن زاده       ۰۹۱۱۶۱۹۰۴۷۱ – ۰۹۳۶۸۴۱۷۹۴۱

مهندس حامد مدلل کار            ۰۹۱۱۸۴۹۶۷۹۰