هارد اهدا کننده عضو برای جراحی هارد دیسک سیگیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

هارد مشابه به هارد دیسکی گفته می شود که از نظر سری ساخت بسیار نزدیک به هارد دیسک معیوب باشد و تقریبا قطعات استفاده شده در آن ویژگی های یکسانی داشته باشد تا بتوانیم با جایگزین کردن قطعات معیوب مانند هد، موتور، برد و ….. مشکلات هارد دیسک معیوب را برطرف کرد و به اطلاعات موجود در هارد دیسک معیوب دست یافت.

هدف از جراحی هارد دیسک دست یابی به اطلاعات ذخیره شده در هارد دیسک معیوب می باشد و این پروسه در Cleanroom توسط متخصصین این زمینه با بهره گیری از ابزارهای مخصوص جراحی هارد دیسک انجام می شود. تعویض قطعاتی مانند هد و پلتر نیاز به تخصص و مهارت بسیار بالایی دارد متخصصین مرکز بازیابی اطلاعات آی بیت با تجربه و تخصص خود  میزان ریسک جراحی را به حداقل کاهش می دهد.

انتخاب هارد مشابه بر اساس برند و نوع هارد دیسک شرایط مختلفی دارد و نمی توان از یک روش واحد برای انتخاب هارد مشابه برای تمامی هارد دیسک ها استفاده نمود.

هارد مشابه سیگیت خانواده Barracuda:

این خانواده را می توان با حرف (.) در بخش Firmware شناسایی کرد.

هارد مشابه مورد استفاده برای این خانواده باید پارامترهای زیر را داشته باشد:

 • مدل Model: دقیقا باید یکسان باشد.
 • نقشه هد (Head map): نقشه هدهای فعال و تعداد هدهای فیزیکی باید یکسان باشد. اگر هارد دیسک اهدا کننده تعداد هدهای بیشتری نسبت به هارد دیسک معیوب داشته باشد، استفاده از آن مجاز است و در فرآیند ریکاوری مشکلی ایجاد نخواهد شد.
 • شماره سریال: حروف دوم و سوم باید یکسان باشد
 • Firmware( سری ۷ یا قبل تر): برای ورژن های ۷ یا بالاتر بهتر است که هارد اهدا کننده و هارد معیوب فرمور ورژن یکسانی داشته باشد.
 • شماره سریال: بهتر است حرف اول شماره سریال یکی باشد ولی برای این موضوع اجباری وجود ندارد.
 • Site code: یکی بودن سایت کد نشان دهنده این است که محل تولید در کارخانه یکسانی صورت گرفته است. در صورت یکی بودن بهتر است.
 • Part number: بخش اول و دوم را بررسی کنید اگر بخش اول و دوم یکسانی وجود داشت این هارد بسیار مناسب تری برای جراحی خواهد بود.
 • Date code: تاریخ تولید هارد دیسک اهدا کننده و هارد معیوب نهایتا  تا ۳ ماه اختلاف دا یا کمتر اختلاف داشته باشد بهتر است.

هارد مشابه سیگیت خانواده F3:

روش شناسایی این خانواده این گونه است که بر روی Firmware Version هیچ حرف (.) وجود ندارد.

هارد مشابه مورد استفاده برای این خانواده باید پارامترهای زیر را داشته باشد:

 • مدل Model: دقیقا باید یکسان باشد.
 • Serial number: حرف دوم و سوم شماره سریال باید یکسان باشد.
 • نقشه هد (Head map): نقشه هدهای فعال و تعداد هدهای فیزیکی باید یکسان باشد. اگر هارد دیسک اهدا کننده تعداد هدهای بیشتری نسبت به هارد دیسک معیوب داشته باشد، استفاده از آن مجاز است و در فرآیند ریکاوری مشکلی ایجاد نخواهد شد.
 • Preamplifier type: بهتر است دو رقم اول پری آمپلی فایر یکسان باشد. برای مشاهده این پارامتر باید از گذارش PC3000 استفاده کنید.
 • Part number: بخش اول و دوم را بررسی کنید اگر بخش اول و دوم یکسانی وجود داشت این هارد بسیار مناسب تری برای جراحی خواهد بود.
 • Date code: تاریخ تولید هارد دیسک اهدا کننده و هارد معیوب نهایتا  تا ۳ ماه اختلاف دا یا کمتر اختلاف داشته باشد بهتر است.
 • Site code: یکی بودن سایت کد نشان دهنده این است که محل تولید در کارخانه یکسانی صورت گرفته است. در صورت یکی بودن بهتر است.
 • Date code: تاریخ تولید هارد دیسک اهدا کننده و هارد معیوب نهایتا  تا ۳ ماه اختلاف دا یا کمتر اختلاف داشته باشد بهتر است.